Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức của CTC được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một CTC vững mạnh.

Lĩnh vực kinh doanh

SẢN PHẨM

- Điện tử viễn thông

- Cáp thông tin

- Switching & Routing

- Wireless

- Security

- Video Surveillance

GIẢI PHÁP

- Cơ sở hạ tầng

- Hệ thống viễn thông

- Bảo mật mạng

- Trung tâm dữ liệu

- Camera giám sát

DỊCH VỤ

- OutSourcing

- Tích hợp hệ thống

- Tư vấn thiết kế hệ thống

- Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị thuộc hệ thống chuyên ngành bưu chính viễn thông, tin học

HỖ TRỢ

- Hỗ trợ kỹ thuật

- Đào tạo

- Tư vấn giải pháp